پروژه ها

تامین تجهیزات سیستم ابزار دقیق و کنترل فرآیند

تامین قطعات و تجهیزات برق، مکانیک و ابزار دقیق

تامین تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

فرآورده های NANO ‐ TECH و تجهیزات آزمایشگاهی

مهندسی و مدیریت آغاز در پروژه ها، مشاوره و مشارکت

ارائه خدمات پس از فروش ( نصب و راه اندازی و آموزش ، تعمیر و نگهداری وکالیبراسیون)

تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانه، تأمین قطعات یدکی و مصرفی و تعمیرات عمومی و تعمیرات خاص خطوط

نصب، راه اندازی، تعمیرات و نگهداری، کالیبراسیون، عیب یابی و رفع نقص تجهیزات مکانیکی، برق

مشاوره در طراحی و اجرای پروژه های صنعتی – کالیبراسیون به همراه مدرک بین المللی – تنظیم سیستمهای ابزاردقیق، تجهیزات

ایمنی و سیستمهای اطفاء حریق – نصب، راه اندازی، تعمیرات و نگهداری سیستمهای اطفاء حریق

فعالیت های شرکت در حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی

بررسی و امکان سنجی پروژه ها

خدمات طراحی، تامین و احداث (EPC)شامل :

طراحی و مهندسی (پایه و تفصیلی)

خدمات تامین کالا و تجهیزات پروژه ها

خدمات احداث، نصب و راه اندازی

خدمات مشاوره ای

خدمات نظارت کارگاهی و نظارت عالیه

خدمات مدیریت پیمان(MC)

طراحی و تامین مولدهای مقیاس کوچک( بر مبنای توربو ژنراتور و ژنراتورگازسوز)

مدیریت پروژه

فعالیت های شرکت در زمینه نیروگاه های مقیاس کوچک :

خدمات مشاوره ای در خصوص انجام مراحل مرتبط با احداث نیروگاه های مقیاس کوچک شامل اخذ پروانه احداث ،
تائیدیه فنی وزیست محیطی ، مسائل اعتباری و اخذ تسهیلات، فروش برق به توانیرو…

خدمات طراحی مهندسی پایه و تفصیلی احداث نیروگاه های مقیاس کوچک براساس امکان سنجی ، متناسب با نیاز و ظرفیت
های موجود.

ارائه طرحهای توجیهی فنی – اقتصادی (B.P)جهت پروژه هایEPCنیروگاه های مقیاس کوچک

تامین مولدهای گازسوز در ظرفیتهای MW4، ۲MW، ۱MW  و …

احداث و راه اندازی نیروگاه ها براساس مولدهایDG

امکان تامین دیزل ژنراتور در مقیاس مختلف

بهره برداری و اتصال به شبکه برق سراسری جهت خود تامینی برق و یا فروش آن به وزارت نیرو