گروه صنعتی سپاکو صنعت شایا

گروه صنعتی سپاکو صنعت شایا

اهم فعالیت های شرکت
تامین تجهیزات سیستم ابزار دقیق و کنترل فرآیند 
تامین قطعات و تجهیزات برق، مکانیک و ابزار دقیق 
تامین تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی 
تجهیزات آزمایشگاهی ، NANO ‐ TECH فرآورده های 
مهندسی و مدیریت آغاز در پروژه ها، مشاوره و مشارکت 
ارائه خدمات پس از فروش ( نصبو راه اندازی و آموزش ، تعمیر و نگهداری وکالیبراسیون) 
تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانه، تأمین قطعات یدکی و مصرفی و تعمیرات عمومی و تعمیرات خاصخطوط 
نصب، راه اندازی، تعمیرات و نگهداری، کالیبراسیون، عیب یابی و رفع نقصتجهیزات مکانیکی، برق، 
مشاوره در طراحی و اجرای پروژه های صنعتی – کالیبراسیون به همراه مدرک بین المللی – تنظیم سیستمهای ابزاردقیق، تجهیزات 
ایمنی و سیستمهای اطفاء حریق – نصب، راه اندازی، تعمیرات و نگهداری سیستمهای اطفاء حریق
فعالیت های شرکت در حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی
بررسی و امکان سنجی پروژه ها 
شامل : (EPC) خدمات طراحی، تامین و احداث 
طراحی و مهندسی (پایه و تفصیلی)
خدمات تامین کالا و تجهیزات پروژه ها
خدمات احداث، نصب و راه اندازی
خدمات مشاوره ای
خدمات نظارت کارگاهی و نظارت عالیه
(MC) خدمات مدیریت پیمان
طراحی و تامین مولدهای مقیاس کوچک( بر مبنای توربو ژنراتور و ژنراتورگازسوز)
مدیریت پروژه
۷
فعالیت های شرکت در زمینه نیروگاه های مقیاس کوچک :
خدمات مشاوره ای در خصوص انجام مراحل مرتبط با احداث نیروگاه های مقیاس کوچک شامل اخذ پروانه احداث ، 
تائیدیه فنی وزیستمحیطی ، مسائل اعتباری و اخذ تسهیلات، فروشبرق به توانیرو…
خدمات طراحی مهندسی پایه و تفصیلی احداث نیروگاه های مقیاس کوچک براساس امکان سنجی ، متناسب با نیاز و ظرفیت 
های موجود.
نیروگاه های مقیاس کوچک EPC جهت پروژه های (B.P) ارائه طرحهای توجیهی فنی – اقتصادی 
۴ و … MW، ۲MW، ۱MW -تامین مولدهای گازسوز در ظرفیتهای
DG – احداث و راه اندازی نیروگاه ها براساس مولدهای
-امکان تامین دیزل ژنراتور در مقیاس مختلف
-بهره برداری و اتصال به شبکه برق سراسری جهتخود تامینی برق و یا فروشآن به وزارت نیرو